سخنان امام و رهبری درباره امام زمان

سخنان امام خمینی ـ رحمه الله ـ

شما الان تحت نظر خدا و تحت نظر امام زمان ـ سلام الله عليه ـ هستيد، ملائكه ، شما را مراقبت می‌كنند، نامه اعمال شما را به امام زمان ـ سلام الله عليه ـ عرضه می‌دارند. شايد اين وصفی كه برای حضرت صاحب ـ سلام الله عليه ـ ذكر شده است دنبال همين آيه شريفه كه می‌فرمايد كه: «قل انما اعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنی و فرادی»؛ دنبال همين معنا باشد كه همه بايد قيام بكنيم، قيام واحد كه بالاترين قيام همان آن شخص واحداست و همه قيام‌ها بايد دنبال آن قيام باشد و قيام‌لله باشد. می‌گويند: «والعصر ان الانسان لفي خسر عصر»، انسان كامل است، امام زمان ـ سلام الله عليه ـ است يعنی عصاره همه موجودات. قسم به عصاره همه موجودات يعنی قسم به انسان كامل.

حالا ببينيد كه تحت مراقبت هستيد. نامه اعمال ما می‌رود پيش امام زمان ـ سلام الله عليه ـ هفته‌ای دو دفعه، به حسب روايت؛ من می‌ترسم ما كه ادّعای اين را داريم كه تبع اين بزرگوار هستيم، شيعه اين بزرگوار هستيم، اگر نامه اعمال را ببيند و می‌بيند تحت مراقبت خداست نعوذ‌بالله شرمنده بشود. شما اگر يک فرزندتان خلاف بكند شما شرمنده می‌شويد، اگر اين نوكر شما خلاف بكند شما شرمنده‌ايد. در جامعه آدم شرمنده می‌شود كه پسرش اين كار را كرده يا نوكرش اين را كرد يا اتباعش اين كار را كرده. من خوف دارم كه كاری بكنيم كه امام زمان ـ سلام الله عليه ـ پيش خدا شرمنده بشود. نكند يک وقت خدای نخواسته يک كاری از ماها صادر بشود كه وقتی نوشته برود، نوشته‌هائی كه ملائكة‌الله مراقب ما هستند، رقيب هستند، هر انسانی رقيب دارد و مراقبت می‌شود، ذره‌هائی كه بر قلب‌های شما می‌گذرد رقيب دارد، چشم ما رقيب دارد، گوش ما رقيب دارد، زبان ما رقيب دارد، قلب ما رقيب دارد. كسانی كه مراقبت می‌كنند اين‌ها را، نكند كه خدای نخواسته از من و شما و ساير دوستان امام زمان ـ سلام الله عليه ـ يک وقت چيزی صادر بشود كه موجب افسردگی امام زمان ـ سلام الله عليه ـ باشد. مراقبت كنيد از خودتان، پاسداری كنيد از خودتان. اگر بخواهيد اين پاسداری شما، در دفتری كه پاسداران صدر اسلام در او ثبت است در آن دفاتر ثبت بشود، همانطور كه آن‌ها پاسداری می‌كردند از خودشان، شما هم از خودتان پاسداری كنيد تا ثبت بشود آنجا.

در بعضی روايات كه من حالا نمی‌دانم صحّت و سقمش را، هست كه يكی از چيزهای مستحب اين است كه مؤمنين در حال انتظار اسلحه هم داشته باشند، اسلحه مهيا، نه اينكه اسلحه را بگذارند كنار و بنشينند منتظر، اسلحه داشته باشند برای اينكه با ظلم مقابله كنند، با جور مقابله كنند. تكليف است، نهی از منكر است، به همه ما تكليف است كه بايد مقابله كنيم با اين دستگاه‌های ظالم خصوصا دستگاه‌هائی كه با اساس مخالفند. مبادا يک وقتی نامه عمل شما برود پيش امام زمان ـ سلام الله عليه ـ و آنجا گفته بشود به حضرت كه اين پاسدارهای شما، و ايشان سرشكسته بشوند ، آقا مسأله مهم است. قضيه، قضيه كشت و كشتار نيست، قيام و نهضت ما، نهضت يک رژيم طاغوتی نيست، قيام و نهضت ما يک نهضت انسانی است، يک نهضت اسلامی است، ما به كتاب و سنت می‌خواهيم عمل بكنيم، شما به كتاب و سنّت بايد عمل بكنيد.

از خداوند تعالی مسئلت می‌كنم كه ظهور ولی عصر ـ سلام الله عليه ـ را نزديک فرمايد و چشم‌های ما را به جمال مقدّسش روشن. ما همه انتظار فرج داريم و بايد در اين انتظار، خدمت كنيم. انتظار فرج، انتظار قدرت اسلام است و ما بايد كوشش كنيم تا قدرت اسلام در عالم تحقق پيدا بكند و مقدمات ظهور انشاء‌الله تهيه بشود. وقتی نامه‌های ما را بردند پيش امام زمان ـ سلام الله عليه ـ (در روايات هست كه هر هفته می‌برند ، هفته‌ای دو دفعه) وقتی كه می‌برند، اعمال ما جوری باشد كه نمايش از اين بدهد كه ما تابعيم، ما آنطور نيست كه خودسر بخواهيم يک كاري را انجام بدهيم.

من خيلی ناراحت گاهی می‌شوم از اينكه مثلا امام زمان ـ سلام الله عليه ـ را می‌گويند سلطان السلاطين، خليفه الله است. شما بدانيد كه اگر امام زمان ـ سلام الله عليه ـ حالا بيايد، باز اين قلم‌ها مخالفند با او. بايد ما بگوئيم كه عيد شعبان، عيد تولد حضرت مهدی ـ سلام الله عليه ـ بزرگترين عيد است برای تمام بشر... وقتی كه ايشان ظهور كنند انشاء‌الله (خداوند تعجيل كند در ظهور او) تمام بشر را از انحطاط بيرون می‌آورد، تمام كجی‌ها را راست می‌كند... ايشان مأمورند برای اينكه تمام اين كجی‌ها را مستقيم كنند و تمام اين انحرافات را برگردانند به اعتدال كه واقعا صدق بكند يملأ الارض عدلاً بعد ما ملئت جورا از اين جهت اين عيد، عيد تمام بشر است، بعد از اينكه آن اعياد، اعياد مسلمين است اين عيد، عيد تمام بشر است، تمام بشر را ايشان هدايت خواهند كرد انشاء‌الله و ظلم و جور را از تمام روی زمين بر می‌دارند به همان معنای مطلقش. به ما اين وعده را داده‌اند كه در يک وقتی كه امام زمان ـ سلام الله عليه ـ ظهور كند، اين اختلافات از بين می‌رود و همه برادروار با هم هستند.

قضيه غيبت حضرت صاحب، قضيه مهمی است كه به ما مسائلی می‌فهماند من جمله اينكه برای يک همچو كار بزرگی كه در تمام دنيا عدالت به معناي واقعی اجرا بشود در تمام بشر نبوده كسی كه خدای تبارک و تعالی او را ذخيره كرده است برای بشر آن كسی كه به اين معنا موفق خواهد شد و عدالت را در تمام دنيا اجر خواهد كرد، نه آن هم اين عدالتی كه مردم عادی می‌فهمند كه فقط قضيه عدالت در زمين برای رفاه مردم باشد بلكه عدالت در تمام مراتب انسانيت، انسان اگر هر انحرافي پيدا كند، انحراف عملی، انحراف روحی، انحراف عقلی، برگرداندن اين انحرافات را به معنای خودش اين ايجاد عدالت است درانسان، اگر اخلاقش اخلاق منحرفی باشد، از اين انحراف وقتی به اعتدال برگردد اين عدالت در او تحقق پيدا كرده است. اگر در عقائد يک انحرافاتی و كجی‌هايی باشد، برگرداندن آن عقايد كج به يک عقيده صحيح وصراط مستقيم، اين ايجاد عدالت است در عقل انسان. در زمان ظهور امام زمان ـ سلام الله عليه ـ كه خداوند ذخيره كرده است او را از باب اينكه هيچ كس در اولين و آخرين، اين قدرت برايش نبوده است و فقط برای حضرت مهدی موعود بوده است كه تمام عالم را، عدالت را در تمام عالم گسترش بدهد و آن چيزی كه انبيا موفق نشدند به آن با اينكه برای آن خدمت آمده بودند،خدای تبارک و تعالي ايشان را ذخيره كرده است كه همان معنايی كه همه انبيا آرزو داشتند، لكن موانع اسباب اين شد كه نتوانستند اجرا بكنند و همه اوليا آرزو داشتند و موفق نشدند كه اجرا بكنند، به دست اين بزرگوار اجرا بشود... اگر مهدی موعود هم مثل ساير اوليا به جوار رحمت حق می‌رفتند، ديگر در بشر كسی نبوده است كه اين اجراء عدالت را بكند، نمی‌توانسته و اين يک موجودی است كه ذخيره شده است براي يک همچو مطلبی.

من نميتوانم اسم رهبر روی ايشان بگذارم، بزرگترازاين است، نميتوانم بگويم كه شخص اول است برای اينكه دومی دركار نيست، ايشان را نمی‌توانيم ما با هيچ تعبيری تعبير كنيم الا همينكه مهدی موعود است، آنی است كه خدا ذخيره كرده است براي بشر. چه مبارک است ميلاد بزرگ شخصيتی كه برپاكننده عدالتی است كه بعثت انبيا ـ عليهم‌السّلام ـ براي آن بود و چه مبارک است زاد روز ابرمردي كه جهان را از شر ستمگران و دغلبازان تطهير می‌نمايد و زمين را پس از آنكه ظلم و جور آن را فرا گرفته پر از عدل و داد می‌نمايد و مستكبران جهان را سركوب و مستضعفان جهان را وارثان ارض می‌نمايد. و چه مسعود و مبارک است روزی كه جهان از دغلبازی‌ها و فتنه انگيزی‌ها پاک شود و حكومت عدل الهی بر سراسر گيتی گسترش يابد و منافقان و حيله‌گران از صحنه خارج شوند و پرچم عدالت و رحمت حق تعالی بر بسيط زمين افراشته گردد و تنها قانون عدل اسلامی بر بشريت حاكم شود و كاخ‌های ستم و كنگره‌های بيداد فرو ريزد و آنچه غايت بعثت انبيا ـ عليهم صلواه الله ـ و حاميان اوليا ـ عليهم‌السّلام ـ بوده تحقق يابد و بركات حق تعالی بر زمين نازل شود و قلم‌های ننگين و زبان‌های نفاق افكن شكسته و بريده شود و سلطان حق تعالی بر عالم پرتو افكن گردد و شياطين و شيطان صفتان به انزوا گرايند و سازمان‌های دروغين حقوق بشر از دنيا بر چيده شوند و اميد است كه خداوند متعال آن روز فرخنده را به ظهور اين مولود فرخنده هر چه زودتر فرا رساند و خورشيد هدايت و امامت را طالع فرمايد. دست عنايت خدای تبارک و تعالی به سر اين ملّت كشيده شده است و ايمان آن‌ها را تقويت فرموده است كه يكی از علائم ظهور بقيه الله اروحنا فداه است.

در حكومت عدل بقية‌الله هم عدالت جاری می‌‌شود، لكن حب‌های نفسانی در بسياری از قشرها باقی است و همان حب‌های نفسانی است كه بعضی روايات هست كه حضرت مهدی ـ سلام الله عليه ـ را تكفير می‌كنند. درزمان امام زمان ـ سلام الله عليه ـ هم كه ايشان با تمام قدرت می‌خواهند عدل را اجرا نمايند، با اين ترتيب نمی‌شود كه هيچ كس حتی خلاف پنهانی هم نكند و بالاخره همان‌ها هم كه مخالف هستند حضرت صاحب را شهيد می‌كنند. آنان به يقين مورد تقدير ناجی بشريت و برپاكننده عدل الهی درسراسر گيتی روحی لتراب مقدمه الفداء می‌‌باشند.

مهدی منتظر در لسان اديان و به اتفاق مسلمين از كعبه ندا سر می‌دهد و بشريت را به توحيد می‌خواند. چه بسا كه اين تحول و دگرگونی، در مشرق زمين و سپس در مغرب و اقطار عالم تحقق يابد وليس من الله بمستنكر كه دهر را در ساعتی بگنجاند و جهان را به مستضعفان، اين وارثان ارض بسپارد و آفاق را به جلوه الهی ولی الله الاعظم صاحب العصر ارواحنا له الفداء روشن فرمايد و پرچم توحيد و عدالت الهی را در عالم بر فراز كاخ‌های سپيد و سرخ مراكز ظلم و الحاد و شرک به اهتزاز در آورد. وما ذلك علی الله بعزی.

و من اميدوارم كه انشاء‌الله برسد روزی كه آن وعده مسلم خدا تحقق پيدا كند و مستضعفان مالک ارض بشوند. اين مطلب وعده خداست و تخلف ندارد، منتها آيا ما درک كنيم يا نكنيم، آن به دست خداست. ممكن است در يک برهه كمک وسايل فراهم بشود و چشم ما روشن بشود به جمال ايشان. اين چيزی كه ما در اين وقت، در اين عصر وظيفه داريم، اين مهم است. همه انتظار داريم وجود مبارک ايشان را، لكن با انتظار تنها نمی‌شود، بلكه با وضعی كه بسياری دارند، انتظار نيست. اين‌هايی كه می‌گويند كه هر علمی بلند بشود و هر حكومتی خيال كردند كه هر حكومتی باشد اين بر خلاف انتظار فرج است، اين‌ها نمی‌فهمند چی دارند می‌گويند... ما اگر فرض می‌كرديم دويست تا روايت هم در اين باب داشتند، همه را به ديوار می‌زديم براي اين كه خلاف آيات قرآن است. اگر هر روايتی بيايد كه نهی از منكر را بگويد نبايد كرد، اين را بايد به ديوار زد، اين گونه روايت قابل عمل نيست.

يک دسته ديگری بودند كه انتظار فرج را می‌گفتند اين است كه ما كار نداشته باشيم به اين كه در جهان چه می‌گذرد، بر ملّت‌ها چه می‌گذرد، بر ملّت ما چه می‌گذرد، به اين چيزها ما كار نداشته باشيم ما تكليف‌‌های خودمان را عمل می‌كنيم، براي جلوگيری از اين امور هم خود حضرت بيايند انشاء‌الله درست می‌كنند ديگر ما تكليفی‌ نداريم،تكليف ما همين است كه دعا كنيم ايشان بيايند وكاري به كار آنچه در دنيا می‌گذرد يا در مملكت خودمان می‌گذرد نداشته باشيم اين‌ها هم يک دسته‌ای، مردمی بودند كه صالح بودند. يک دسته‌ای می‌گفتند كه خوب بايد عالم پر معصيت بشود تا حضرت بيايد ما بايد نهی از منكر نكنيم، امر به معروف هم نكنيم تا مردم هر كاری می‌خواهند بكنند، گناه‌ها زياد بشود كه فرج نزديک بشود. يک دسته‌ای از اين بالاتر بودند می‌گفتند بايد دامن زد به گناه‌ها، دعوت كرد مردم را به گناه تا دنيا پر از جور و ظلم بشود و حضرت ـ سلام الله عليه ـ تشريف بياورند. اين هم يک دسته‌ای بودند كه البته در بين اين دسته منحرف‌هايی هم بودند، اشخاص ساده‌لوح هم بودند، منحرف‌هايی هم بودند كه برای مقاصدی به اين دامن می‌زدند. يک دسته ديگری بودند كه می‌گفتند كه هر حكومتی اگر در زمان غيبت محقّق بشود، اين حكومت باطل است و بر خلاف اسلام است. آنها مغرور بودند، آن‌هايی كه بازيگر نبودند مغرور بودند به بعض رواياتی كه وارد شده است بر اين امر كه هر علمی بلند بشود قبل از ظهور حضرت، آن علم، علم باطل است آن‌ها خيال كرده بودند كه نه، هر حكومتی باشد، در صورتی كه آن روايات كه هر كس علم بلند كند علم مهدی، به عنوان مهدويت بلند كند.

ما اگر دستمان می‌رسيد قدرت داشتيم بايد برويم تمام ظلم و جورها را از عالم برداريم، تكليف شرعی ماست منتها ما نمی‌توانيم اينی كه هست اين است كه حضرت عالم را پر می‌كند از عدالت، نه شما دست برداريد از اين تكليفتان، نه اينكه شما ديگر تكليف نداريد. و لهذا می‌بينيد فساد در آن وقت بود و حالا هم هست و تا آخر هم خواهد بود بله، در زمان امام زمان ـ سلام الله عليه ـ حكومت واحد می‌شود، قدرت حكومت.

عدالت يک عدالت اجتماعی در همه عالم می‌آيد اما نه اين كه انسان‌ها بشوند يک انسان ديگر، انسان‌ها همان‌ها هستند كه يک دسته‌شان خوبند، يک دسته‌شان بد، منتها آن‌هايی كه بد هستند ديگر نمی‌توانند كه كارهای خلاف بكنند. يكی می‌خواهد كه بيايد احياء كند اين افكار را و من اميدوارم كه انشاء‌الله حضرت بقيه‌الله زودتر تشريف بياورند و اين طبيب واقعی بشر، با آن دم مسيحائی خود اصلاح كند اين‌ها را.

فقها از طرف امام زمان ـ سلام الله عليه ـ حجّت بر مردم هستند. كسی كه در زمان امام زمان ـ سلام الله عليه ـ باشد و با نواب اربعه روابط داشته باشد و به حضرت نامه بنويسد و جواب دريافت كند به اين موضوع توجه دارد كه در فراگرفتن مسائل به چه اشخاص بايد رجوع كرد.

اسحاق بن يعقوب نامه‌ای برای امام زمان ـ سلام الله عليه ـ می‌نويسد و از مشكلاتی كه برايش رخ داده سؤال می‌كند، و محمّد بن عثمان عمری ـ نماينده آن حضرت ـ نامه را می‌رساند.جواب نامه به خط مبارک صادر می‌شود كه... در حوادث و پيشامدها به راويان حديث ما رجوع كنيد، زيرا آنان حجّت من برشمايند و من حجّت خدايم... از غيبت صغری تا كنون كه هزار و چند صد سال می‌گذرد و ممكن است صد هزار سال ديگر بگذرد و مصلحت اقتضا نكند كه حضرت تشريف بياورد، در طول اين مدّت مديد احكام اسلام بايد زمين بماند و اجرا نشود؟ و هر كه هر كاری خواست بكند؟ هرج و مرج است؟! قوانينی كه پيغمبر اسلام در راه بيان و تبليغ و نشر و اجرای آن بيست و سه سال زحمت طاقت فرسا كشيد فقط برای مدّت محدودی بود؟ آيا خدا اجرای احكامش را محدود كرد به دويست سال؟ و پس از غيبت صغری اسلام ديگر همه چيزش را رها كرده است؟ اعتقاد به چنين مطالبی يا اظهار آن‌ها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است.

معنای نداشتن حكومت اين است كه تمام حدود و ثغور مسلمين از دست برود، و ما با بی حالی دست روی دست بگذاريم كه هر كاری می‌خواهند بكنند؟ و ما اگر كارهای آن‌ها را امضاء نكنيم رد نمی‌كنيم. آيا بايد اينطور باشد؟ يا اين كه حكومت لازم است و اگر خدا شخص معيّنی را برای حكومت در دوره غيبت تعيين نكرده است لكن آن خاصيت حكومتی را كه از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (عج) موجود بود برای بعد از غيبت هم قرار داده است.

سخنان رهبری ـ مدّ ظلّه العالی ـ

مهدى موعود ـ عجّل الله ـ مظهر رحمت و قدرت و مظهر عدل الهى است.
توسل و توجه و ارتباط قلبى با آن حضرت موجب عروج و رشد روحى و معنوى انسان مى‌شود.
ايمان و اعتقاد به امام زمان مانع از تسليم شدن است.
نيمه شعبان، عيد بسيار بزرگى است كه جهان چشم انتظار مولود مبارک و معظم آن و بشريت تشنه رهبرى و هدايت اوست.
وجود مقدس امام زمان وعده الهى و مصداق لطف خدا بر انسانيت و بشريت است.
او مستوره و نمونه‌اى از اوليا و اصفيا و انبيا و برجسته‌ترين بندگان خداست.
ملّت ما بايد روح انتظار را در خود زنده كنند.
روز ولادت مهدى موعود (عج) حقيقتاً روز عيد همه انسان‌هاى پاك و آزاده عالم است.
ما به زمان ظهور امام زمان ـ عجّل الله ـ اين محبوب حقيقى انسان‌ها نزديک شده ايم زيرا معرفت‌ها پيشرفت كرده است.
امروزه وجود مقدس حضرت حجت ـ عجّل الله ـ در ميان انسان‌هاى روى زمين منبع بركت علم، منبع درخشندگى، زيبايى و همه خيرات است.
ان‌شاءالله همه اين توفيق را پيدا كنيم كه روزى در ركاب آن بزرگوار باشيم براى خدا تلاش و مجاهدت كنيم در مقابل چشم آن بزرگوار در راه خدا جانمان را از دست بدهيم و به فيض شهادت برسيم.


معرفی نویسنده، اشتراک‌گذاری مطلب، دعوت از دوستان، نظردهی و مشاهده نظرات بازدیدکنندگان


محمّدصادق اسکندری هستم.

27 ساله از شهر مقدّس قم

فوق‌دیپلم فقه و اصول و علاقه‌مند به نهادینه‌سازی مفاهیم ارزشی

پیشنهاد من: حرکتی گسترده و رو به جلو در در جادّه‌ی خدامحور

رایانامه من: mese@chmail.ir

اشتراک‌گذاری این مطلب در وبگاه‌های اجتماعی:

afsaran

cloob

Google Bookmarks

Google Buzz

Digg

yahoo

Technorati

delicious

FriendFeed

دعوت از دیگران برای مشاهده مطلب

  

نظر شما

 

تعداد بازدید از این مطلب: 1428 عدد

هنوز نظری درباره این مطلب ارسال نشده است.

 

آخرین به‌روز‌رسانی: 17 / 12 / 1393