حجاب و عفاف از نگاه ائمه اطهار

حجاب از نظر پيامبر ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ

 حضرت رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ در ضمن گفتارى فرمود: دو دسته اهل دوزخ هستند و حتّى بوى بهشت (كه تا پانصد سال راه به مشام مى‌رسد) به مشام آن‌ها نخواهد رسيد.

ستمگرانِ تازيانه به دست كه با تازيانه مردم را بى‌خودى مى‌زنند.

زنان بدحجاب و برهنه‌اى هستند كه با زرق و برق‌، خود را به مردم نشان داده و هوس‌هاى آن‌ها را به سوى خود جذب مى‌كنند، موهاى سرشان همچون كوهان‌هاى شتر سبک‌سر عربى است.1 و فرمود: زنى كه از خانه‌اش در حالى كه خود را آراسته و بزک‌كرده و عطر زده (بى آنكه پوشش اسلامى را رعايت كند) خارج گردد، و شوهرش ‍ به اين كار راضى باشد. (گناه آن به قدرى بزرگ است كه‌) براى هر گامى كه آن زن در بيرون خانه برمى‌دارد، خانه‌اى در دوزخ براى شوهرش ساخته مى‌شود.2

و نيز فرمودند: زن بى‌حفاظ، آسيب‌پذير است‌، هرگاه از خانه (بدون حجاب) خارج شد، شيطان او را احاطه مى‌كند و در چشم‌انداز نفوذ شيطان قرار مى‌گيرد.3

و نيز فرمودند: با خواندن سورهٔ نور (و توجّه و عمل به دستورهاى آن) زنان خود را (از بى عفّتى و دورى از حريم حجاب) حفظ كنيد.4

و نيز فرمودند:زنى كه خود را براى ديگران خوشبو كند او خود در آتش است و ننگ محسوب مى‌گردد.5

و نيز فرمودند: وقتى زنى در جائى بنشست و از آنجا برخاست نبايد مردى در آن مكان بنشيند تا آنكه گرمى آن از بين برود و سرد شود.6

و نيز فرمودند: هركس بازنى كه محرم او نيست مصافحه كند غضب حق تعالى را براى خود خريده است.7

و نيز فرمودند: هر كس به طور حرام با زنى مصافحه كند يعنى به او دست بدهد روز قيامت در غّل و زنجير بسته و سپس به آتش انداخته خواهد شد.8

و نيز فرمودند: براى زن سزاوار نيست كه هنگام بيرون رفتن از خانه‌اش ‍ لباس‌هايش را به خودش بچسباند كه برجستگى‌هاى اندامش از بيرون ظاهر گردد.9

پيامبر خدا ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ فرمودند: يا فاطمه هر زنى كه خود را زينت كند و لباس‌هاى زيبايش را بپوشد و از خانه خارج شود كه مردم به او نگاه كنند، ملائكه آسمان‌ها و زمين‌هاى هفتگانه او را لعنت مى‌كنند و پيوسته مورد غضب الهى است و اگر بميرد دستور داده مى‌شود او را بسوى آتش جهنم ببرند.10

و نيز فرمودند: اى سلمان در آخر زمان مردها به مردها و زن‌ها به زن‌ها بسنده كنند، لواط رايج مى‌شود و هم‌جنس‌بازى فراوان گردد و آثار شوم آن مانند مرض‍ ايدز دنيا را فرا مى‌گيرد و مردها شبيه به زن‌ها و زن‌ها شبيه به مردها مى‌شوند و زنان و دختران سوار زين (مانند دوچرخه و موتور) مى‌شوند، بر اين‌گونه زنان از امّت من لعنت خدا باد.11

و نيز فرمودند: در آخر زمان زن‌ها پوشيده و برهنه هستند (لباسى مى‌پوشند كه در ايجاد فساد با برهنه بودن تفاوتى ندارند، يعنى برجستگى‌هاى اندامشان از زير لباس ظاهر است). روسرى‌هايشان را مثل كوهان شتر درست مى‌كنند، لعنت كنيد ايشان را كه آن‌ها ملعونند.12

حضرت رسول ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ خطاب به حولاء همسر عطاره ، مى‌فرمايند: اى حولاء زينت خود را براى غير شوهرت آشكار نكن و براى زن جايز نيست مچ و پايش را براى مرد نامحرم آشكار سازد و اگر مرتكب چنين عملى شد.

اول اينكه: خداوند سبحان هميشه او را لعنت مى‌كند؛

دوم اينكه: دچار خشم و غضب خداوند بزرگ مى‌شود؛

سوم اينكه: فرشتگان الهى هم او را لعنت مى‌كنند؛

چهارم: عذاب دردناكى براى او در روز قيامت آماده مى‌شود.

اى حولاء هر زنى كه به خداوند سبحان و روز قيامت ايمان دارد زينتش ‍ را براى غير شوهرش ظاهر نمى‌كند و همچنين موى سر و مچ خود را نمايان نمى‌سازد و هر زنى كه اين كار را براى غير شوهرش انجام دهد دين خود را فاسد كرده و خداوند را نسبت بخود خشمگين نموده است.13

 

حجاب از نظر امیرالمؤمنین ـ علیه‌السّلام ـ

حضرت اميرالمومنين على ـ علیه‌السّلام ـ در ضمن فرمايشاتشان به فرزندش مى‌فرمايد: در مورد حجاب بانوان سختگير باش ، چرا كه رعايت حجاب به طور جدّى و محكم ، زنان را به سالم‌تر و پاكيزه، حفظ خواهد كرد.14

و نيز فرمودند: پوشيدن لباس ضخيم بر شما لازم است، زيرا كسى كه لباسش نازک و بدن‌نما باشد، دينش نيز ضعيف و نازک است.15

و نيز فرمودند: شوهرى كه از همسرش اطاعت كند، خداوند او را از جانب صورت به طور واژه گونه وارد دوزخ گرداند. شخصى پرسيد: اين اطاعت كه موجب چنين مجازاتى است كدام اطاعت است ؟ حضرت فرمودند: زن از او مى‌خواهد كه با لباس نازک (به مراكز پر جمعيّت مانند) حمّام‌ها و عروسی‌ها و مجالس ترحيم برود، و شوهرش، به او اجازه دهد و از سخن او اطاعت كند.16

و نيز فرمودند: پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ نهى كرد، زنى را كه براى غير شوهرش آرايش نمايد و اگر چنين كند بر خداوند سزاوار است كه او را در آتش دوزخ بسوزاند.17

اميرالمومنين على ـ علیه‌السّلام ـ در يكى از فرمايشاتشان به همين مطلب اشاره و نيز فرمودند: در آخرالزّمان كه بدترين زمان‌ها است ، زنان بى‌حجاب و برهنه آشكار مى‌شوند كه با زينت و آرايش بيرون مى‌آيند، آنان از مرز دين خارج شده‌اند و در فتنه‌ها وارد گشته‌اند و به سوى شهوت‌ها تمايل و شتاب دارند، حرام‌ها را حلال مى‌كنند و سرانجام در جهنم و دوزخ گرفتار آتش و عذاب ابدى خواهند شد.18

از اين فرمايشات هشداردهنده شش مطلب مهم زير فهميده مى‌شود:

آن زمانى كه زنان رعايت حريم حجاب و عفاف نكنند، بدترين زمان‌ها است؛

زنانى كه با آرايش و نمايش از خانه بيرون مى‌آيند و سنگر عفّت را بشكنند، از دين خارج شده‌اند و در مقابل دين قرار گرفته‌اند؛

اين‌گونه زنان در فتنه‌ها وارد شده‌اند و موجب فتنه‌‌ها و انحراف‌ها و گناهان خواهند شد؛

اين‌گونه زنان گرايش به هوس‌هاى شهوت‌انگيز دارند، شهوت‌پرستى بر آن‌ها حاكم است نه عقل و منطق؛

اين‌گونه زنان حرام‌هاى الهى را حلال كرده و با بى‌بند‌و‌بارى خود، حدود الهى و مرزهاى دينى را زير پا مى‌گذارند، و موجب افزايش فساد مى‌شوند.

سرانجام اين‌گونه بانوان ، عذاب ابدى در دوزخ خواهد بود.

آرى آنانكه حريم حجاب و عفّت اسلامى را رعايت نمى‌كنند، اين گونه موجب انحراف‌ها و پليدی‌ها شده ، و موجب گسترش دامنه فساد مى‌گردند و سرانجام ، خود نيز در ميان دنياى جهنّمى خود مى‌سوزند و زندگى پوچشان ، به عذاب ابدى الهى مى‌پيوندد.19

 

حجاب از نظر ائمه اطهار ـ علیهماالسّلام ـ

امام صادق ـ علیه‌السّلام ـ فرمود: براى زن هنگام خروج از خانه شايسته نيست كه لباسش را خوشبو كند.20

امام موسى بن جعفر ـ علیه‌السّلام ـ به نقل از پيامبر ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ فرمودند: هر كسى به خدا و روز قيامت ايمان دارد، هرگز در جائى نمى‌ماند كه نفس زن نامحرمى را بشنود.21

امام باقر ـ علیه‌السّلام ـ فرمودند: جايز نيست زن خود را شبيه مرد نمايد. زيرا پيامبر مردانى را كه مشابه زنان مى‌شوند و همچنين زنانى كه خود را شبيه مردها قرار مى‌دهند لعنت كرده است.22
 

پی‌نوشت‌ها:
1. فروع كافى : ج 5، ص 519 / حجاب برترى : ص 57؛
2. بحارالانوار: ج 103، ص 249 / حجاب برتر: ص 63؛
3. سنن ترمذى : ج 3، ص 27 / حجاب برتر: ص 73؛
4. مجمع البيان : 7/22 / حجاب برتر: ص 91؛
5. نهج الفصاحه : 36 / فلسفه حجاب : 135؛
6. سنن ابى داود: 2/685 / فلسفه حجاب : ص 136؛
7. وسائل الشيعه : 14/143/142 / فلسفه حجاب : ص 137؛
8. همان مدرک؛
9. پوشش زن : 19 / فروع كافى : 195؛
10. شهاب الاخيار / داستان زنان : 11؛
11. گوهر صدف : 39 / مستدرک حاكم : 436؛
12. كنزالعمال : 16/379 / گوهر صدف : 40؛
13. مستدرک الوسائل : 2/549، / آنچه بايد يک زن بداند: 163؛
14. نهج البلاغه : نامه 31 / حجاب برتر: 56؛
15. بحارالانوار: 83/183 / حجاب برتر: 60؛
16. ثواب الاعمال : 201 / بحار: /103/243 / حجاب برتر: 66؛
17. بحارالانوار: 103/243 / حجاب برتر: 67؛
18. وسائل الشيعه : 14/19 / حجاب برتر: 77؛
19. حجاب بيانگر شخصيت زن : 77؛
20 فروع كافى : 5/19 / حجاب برتر: 57؛
21. وسائل الشيعه : 14/134 / فلسفه حجاب برتر: 138؛
22. وسائل الشيعه : 14/163 / فلسفه حجاب.


معرفی نویسنده، اشتراک‌گذاری مطلب، دعوت از دوستان، نظردهی و مشاهده نظرات بازدیدکنندگان

اشتراک‌گذاری این مطلب در وبگاه‌های اجتماعی:

afsaran

cloob

Google Bookmarks

Google Buzz

Digg

yahoo

Technorati

delicious

FriendFeed

دعوت از دیگران برای مشاهده مطلب

  

نظر شما

 

تعداد بازدید از این مطلب: 3998 عدد

هنوز نظری درباره این مطلب ارسال نشده است.

 

آخرین به‌روز‌رسانی: 14 / 04 / 1394