آب و برق مجّانی

 

به مناسبت ایّام فرخنده و مبارک دهه فجر، به دو موضوع بسیار مهم و اساسی پرداخته می‌شود:

وعده‌هاي حضرت امام خميني ـ رحمه الله ـ

در اينجا به جريانی و يا شبهه‌ای پرداخته می‌شود که مربوط به همين ايّام انقلاب بوده و برخی از آن بسيار سوء‌استفاده کردند و آن قضيّه مربوط می‌شود به آب و برق مجّانی امام! که بعضی می‌گويند:"آن را امام قبل از انقلاب وعده داد تا مردم را جذب کند؛ ولی بعد از آن که انقلاب پيروز گشت آن را عملی ننمود! يا برخی می‌‌گويند تا زمان امام بود؛ ولی بعدا رها شد!"

حال آيا واقعاً چنین بود؟ اگر بود، شرايطی نداشت؟ برای رسيدن به پاسخ‌ اين سوالات، به بيانات خود حضرت امام خمینی ـ رحمه الله ـ مراجعه می‌کنيم:

من به دولت راجع به مجّانى كردن آب و برق و بعضى چيزهاى ديگر، فعلًا براى طبقات كم بضاعتى كه در اثر تبعيضات خانمان برانداز رژيم شاهنشاهى دچار محروميّت شده‏‌اند و با برپايى حكومت اسلامى به اميد خدا اين محروميّت‌ها برطرف خواهد شد سفارش اكيد نمودم كه عمل خواهد شد.

حضرت امام در رابطه با این جریان، در تاريخ 9 اسفند 57 ـ بعد از پيروزی انقلاب و زمانی که بيماری ايشان اوج گرفت به حدّی که احتمال رحلت ايشان هم بسيار جدّی بود و برای درمان ايشان را به تهران بردند و بعد از آن سفر بود که همان تهران ماندگار شدند ـ در ضمن 14 توصيه درباره انقلاب و مسائل داخلى کشور فرمودند:

 

 

"من به دولت راجع به مجّانى كردن آب و برق و بعضى چيزهاى ديگر، فعلًا براى طبقات كم بضاعتى كه در اثر تبعيضات خانمان‌برانداز رژيم شاهنشاهى دچار محروميّت شده‏‌اند و با برپايى حكومت اسلامى به اميد خدا اين محروميّت‌ها برطرف خواهد شد سفارش اكيد نمودم كه عمل خواهد شد."1

بعضی با مطرح کردن آب و برق مجّانی امام قصد دارند عالمانه و يا جاهلانه اين طور القاء نمايند که مردم فقط بخاطر مادیّات پیش پا افتاده انقلاب کرده‌اند و امام خمینی ـ‌ رحمه ‌الله ‌ـ هم نعوذ‌بالله قصد فريب مردم را با اين‌گونه وعده‌ها داشته‌اند!، با اينکه اگر فقط در همین کلام حضرت امام خمینی ‌ـ‌ رحمه ‌الله ‌ـ قدری تأمل و دقت شود فهمیده می‌شود:

1. اين سخن مربوط به بعد از انقلاب است نه قبل از انقلاب تا بحث فریب در کار باشد؛

2. برخلاف بعضی ادّعاها اين سخنان در بدو ورود حضرت امام نبوده بلکه بعد از آن بوده است (صوت و متن سخنرانی حضرت امام خمینی ‌ـ ‌رحمه ‌الله ‌ـ در پایگاه‌های اینترنتی آمده و هرگز در آن‌جا این کلام و جریان مطرح نبوده است.)؛

3. اين بحث با شرایطی محدود آمده است یعنی به صورت جزئی و برای افراد خاص و زمان خاص و يکبار مطرح شده؛ نه به صورت کلّی برای همه افراد و نه برای هميشه و نه به صورت کرّات؛

4. از همه مهم‌تر حضرت امام خمینی ‌ـ‌ رحمه ‌الله ‌ـ آن را این‌طور مطرح فرمودند:

اوّل: برای قشری از مردم نه همه مردم: "كارگران كارخانه‌‏ها و ديگر كارگران و كارمندان و طبقات مستضعف..."

دوّم: قيد فعلا را داشته و معلوم است که برای هميشه اين نبوده است: "فعلًا براى طبقات كم بضاعتى... "

سوّم: دستور آن را داده‌اند و سفارش اکيد نمودند و دولت آن زمان يعنی دولت موقّت بازرگان مجری آن بوده است و اگر کوتاهی شده آن‌ها مقصّرند، چراکه هم امام دستور داده‌اند و هم سفارش ويژه کرده‌اند. پس حضرت امام خمینی ‌ـ‌ رحمه ‌الله ‌ـ اين مجّانی کردن را به صورت موقّت برای برخی از مردم و نه همه، به دولت سفارش کردند؛ نه اين‌که به مردم وعده داده باشند که "ای مردم مثلا اگر شما انقلاب کنيد، من به شما برق مجّانی می‌‌دهم!"؛

نتیجه: اصل بیان در این است که هدف از انقلاب مادّيات نبوده بلکه اسلام بوده است و هم حضرت امام خمینی ‌ـ‌ رحمه ‌الله ‌ـ و هم آحاد ملّت به این هدف ولقف بوده‌اند؛ حال بعد از گذشت چند دهه از انقلاب برخی از دشمنان این‌طور می‌خواهند وانمود کنند که این انقلاب یک انقلاب مادّی بوده است و با این هم هدف اصلی را پنهان کنند و از طرفی هم بگویند:"حال که به مادّیات نرسیدیم پس شکست خوردیم!".

دلخوش نباشيد كه مسكن فقط مى‌‏سازيم، آب و برق را مجّانى مى‏‌كنيم براى طبقه مستمند، اتوبوس را مجّانى مى‏‌كنيم براى طبقه مستمند، دلخوش به اين مقدار نباشيد. معنويّات شما را، روحيّات شما را عظمت مى‏‌دهيم؛ شما را به مقام انسانيّت مى‏‌رسانيم. اين‌ها شما را منحط كردند؛ اين‌قدر دنيا را پيش شما جلوه دادند كه خيال كرديد همه چيز اين است. ما، هم دنيا را آباد مى‌‏كنيم و هم آخرت را.

بسيار جالب است که حضرت امام خمینی ‌ـ ‌رحمه ‌الله ‌ـ به همین مطلب ـ‌ هدف اصلی انقلاب‌ و فرعی بودن مادیّات ـ در سخنرانی فردای آن روز ـ ‌ده اسفند 1357‌ ـ اين طور اشاره داشتند:

"ما علاوه بر اينكه زندگى مادّى شما را مى‏‌خواهيم مرفّه بشود، زندگى معنوى شما را هم مى‌‏خواهيم مرفّه باشد. شما به معنويّات احتياج داريد. معنويات ما را بردند اين‌ها. دلخوش نباشيد كه مسكن فقط مى‌‏سازيم، آب و برق را مجّانى مى‏‌كنيم براى طبقه مستمند، اتوبوس را مجّانى مى‏‌كنيم براى طبقه مستمند، دلخوش به اين مقدار نباشيد. معنويّات شما را، روحيّات شما را عظمت مى‏‌دهيم؛ شما را به مقام انسانيّت مى‏‌رسانيم. اين‌ها شما را منحط كردند؛ اين‌قدر دنيا را پيش شما جلوه دادند كه خيال كرديد همه چيز اين است. ما، هم دنيا را آباد مى‌‏كنيم و هم آخرت را. يكى از امورى كه بايد بشود همين معناست كه خواهد شد. اين دارايى از غنايم اسلام است و مال ملّت است و مستضعفين. و من امر كرده‏‌ام به مستضعفين بدهند، و خواهند داد. و پس از اين هم تخفيف‌هاى ديگر در امور خواهد حاصل شد؛ لكن يک قدرى بايد تحمل کنيد. به اين نغمه‌‌هاى باطل گوش نکنيد؛ آن‌ها حرف مى‏‌زنند، ما عمل مى‏‌کنيم. آن‌ها شما را مى‏‌خواهند دلسرد کنند از اسلام؛ اسلام پشتيبان شماست."2

اين سخنان فردای آن روز بيان می‌شود و تأکيد حضرت امام خمینی ‌ـ‌ رحمه ‌الله ‌ـ بر اين است که مادیّات را اصل قرار ندهیم؛ حالا چرا بعضی با علم کردن "وعده آب و برق مجّانی" به طریق خاصشان، قصد دارند هم حضرت امام خمینی ‌ـ ‌رحمه‌ الله ‌ـ را نعوذ بالله در اذهان مخصوصا اذهان جوانان که از مسائل اول انقلاب کمتر آگاهند، بدنام کنند و هم می‌خواهند بگويند:"هدف اصلی انقلاب مادّيات بوده و الان با اين وضعيت گرانی و وضع بد اقتصاد اين هدف انجام نشده!"؛ امّا با جستجویی کوتاه، در تمام سخنرانی‌هایی که حضرت امام خمینی ‌ـ ‌رحمه ‌‌الله ‌ـ از سال 40 تا 57 انجام شده می‌توان فهمید که چنين بحثی يعنی مادّيات به عنوان بحث اصلی مطرح نبوده، این جستجو را می‌توان در سايت حضرت امام خمینی ‌ـ ‌رحمه ‌الله ‌ـ، که متن کل سخنرانی‌های ایشان را گذاشته و يا مجموعه نرم‌افزار آثار حضرت امام خمینی ‌ـ ‌رحمه ‌الله ‌ـ، این نتیجه را گرفت که هرگز، ايشان قبل از انقلاب چنين وعده‌ای نداده‌اند و هرگز، مردم برای دنيا انقلاب نکردند، بلکه هدف اصلی انقلاب فقط و فقط اسلام بود و هست و برای به دست آوردن آن بايد سختی‌های فراوان را تحمل کرد و برای همين بود که همه شعار می‌دادند: "توپ، تانک مسلسل، ديگر اثر ندارد؛ حتی اگر شب روز برسر ما ببارد" اگر هدف مادّی در کار بود، که کسی جان را فدای مال نمی‌کند؛ بلکه هدف اصلی انقلاب فقط يک چيز بود: "انقلاب، آزادی، جمهوری اسلامی".

به هر حال اين قدر اين قضيه روشن و واضح است که احتياج به توضيح بيشتر ندارد فقط احتياج به قدری تأمل و تفکر دارد.

 

پی‌نوشت‌ها:
1. صحيفه نور، سخنرانی حضرت امام 9 اسفند 1357؛

2. صحيفه نور، سخنرانی حضرت امام، 10 اسفند 1357؛

معرفی نویسنده، اشتراک‌گذاری مطلب، دعوت از دوستان، نظردهی و مشاهده نظرات بازدیدکنندگان

محمّدصادق اسکندری هستم.

27 ساله از شهر مقدّس قم

فوق‌دیپلم فقه و اصول و علاقه‌مند به نهادینه‌سازی مفاهیم ارزشی

پیشنهاد من: حرکتی گسترده و رو به جلو در در جادّه‌ی خدامحور

رایانامه من: mese@chmail.ir

اشتراک‌گذاری این مطلب در وبگاه‌های اجتماعی:

afsaran

cloob

Google Bookmarks

Google Buzz

Digg

yahoo

Technorati

delicious

FriendFeed

دعوت از دیگران برای مشاهده مطلب

  

نظر شما

 

تعداد بازدید از این مطلب: 1804 عدد

هنوز نظری درباره این مطلب ارسال نشده است.

 

آخرین به‌روز‌رسانی: 14 / 04 / 1394