ارتباط با ناشر

بـرای برقـراری ارتـبـاط و ارائـه نظرات به «انتشارات علّامه بنیسی»، به روش‌های زیر می‌توانید اقدام نمایید.

نشانی: قم، خیابان شهداء (صفاییه)، کوچه 26، پشت آموزش و پرورش، کوچه 7 (صفا)، پلاک 7

نشانی پست الکترونیکی: P.benisi@chmail.ir

تلفن ثابت                 : 37736767-025

تلفکس                     : 37736768-025

تلفن همراه                : 09125512146 

جهت درخواست سفارش مورد نظر به قسمت فروشگاه وبگاه مراجعه نمایید،‌ همچنین با تکمیل فرم زیر می‌توانید با مدیر انتشارات در ارتباط باشید.

 

 

آخرین به‌روز‌رسانی: 14 / 04 / 1394