چنان‌چه خاطره یا نکته‌ای را درباره مرحوم «حضرت استاد اسدالله داستانی بِنیسی ـ قدّس سرّه ـ» در ذهن خود دارید، کادرهای زیر را تکمیل بفرمایید. این خاطره پس از بازنگری در همین وبگاه منتشر خواهد شد.

      

   

       

 

 

 

 

آخرین به‌روز‌رسانی: 14 / 04 / 1394